ราคาทอง
วันที่ 14 ม.ค. 2562
ขายออก ... 20,000.00
รับซื้อ ... 19,056.12
ข่าวทองวันนี้