ราคาทอง
วันที่ 8 ก.พ. 2562
ขายออก ... 19,900.00
รับซื้อ ... 18,950.00
ข่าวทองวันนี้