ราคาน้ำมัน
วันที่ 7 ธ.ค. 2561
แก๊สโซฮอล์ 91 ... 27.18
แก๊สโซฮอล์ 95 ... 27.45
แก๊สโซฮอล์ E20 ... 24.44
แก๊สโซฮอล์ E85 ... 20.09
เบนซิน 95 ... 34.86
ดีเซล ... 27.09
ดีเซล พรีเมียม ... 30.69
แก๊ส NGV ... 16.13
ข่าวน้ำมันวันนี้