ราคาทอง
วันที่ 18 ก.ย. 2561
ขายออก ... 19,050.00
รับซื้อ ... 18,116.20
ข่าวทองวันนี้