ราคาทอง
วันที่ 22 มิ.ย. 2561
ขายออก ... 20,300.00
รับซื้อ ... 19,344.16
ข่าวทองวันนี้