ราคาทอง
วันที่ 14 ส.ค. 2561
ขายออก ... 19,450.00
รับซื้อ ... 18,510.36
ข่าวทองวันนี้