ราคาทอง
วันที่ 14 พ.ย. 2561
ขายออก ... 19,300.00
รับซื้อ ... 18,358.76
ข่าวทองวันนี้